Polityka Prywatności 

I. Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych jest Karolina Jabłońska-Zagrodzka prowadząca działalność pod nazwą  justembed Karolina Jabłońska-Zagrodzka, z siedzibą przy ul. Powsińska 74c, 02-903 Warszawa, NIP 5213604138, REGON: 525384741.

II. Gromadzenie i Wykorzystanie Danych Osobowych

Strona www.justembed.pl zbiera dane osobowe dobrowolnie podane przez użytkowników, przede wszystkim poprzez formularze kontaktowe. Wymagają one podania podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, numeru telefonu oraz treść zapytania, aby umożliwić odpowiedź na zgłoszenie użytkownika. Dane te wykorzystywane są wyłącznie do przetwarzania zapytań i nie są udostępniane stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych i wycofania zgody. Zgoda może zostać cofnięta w poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hello@justembed.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

III. Polityka Plików Cookie

Strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do jej prawidłowego działania, zwiększenia bezpieczeństwa, zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika oraz analizowania funkcjonowania serwisu. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

IV. Dane Pobierane Automatycznie i Profilowanie

1. Podczas korzystania ze strony internetowej  www.justembed.pl , zbieramy automatycznie pewne dane, które są niezbędne do prawidłowego działania strony, analizy zachowań użytkowników i celów marketingowych:

2. Technologie Śledzenia: Wykorzystujemy heatmapy, skrypty śledzące oraz inne technologie, aby analizować, jak użytkownicy interaktywnie korzystają z naszej strony. Pozwala to na zrozumienie, które sekcje są najczęściej odwiedzane i jak użytkownicy nawigują po serwisie.

3. Pliki Cookie i Podobne Technologie: Oprócz plików cookie opisanych w punkcie III, stosujemy również inne technologie śledzące do analizowania ruchu na stronie i dostosowywania treści do potrzeb użytkowników.

4. Dane do Celów Marketingowych: Te informacje są wykorzystywane również do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych i optymalizacji naszych działań marketingowych.

5. Udostępnianie i Zarządzanie Danymi: Użytkownik ma prawo do zarządzania swoimi preferencjami dotyczącymi technologii śledzących oraz dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych i wycofania zgody.

V. Udostępnienie Danych

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w granicach dozwolonych prawem i tylko upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.

VI. Bezpieczeństwo Danych

Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

VII. Postanowienia Końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki jest zawsze dostępna na stronie www.justembed.pl/polityka-prywatnosci/. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką, stosuje się przepisy prawa polskiego.